ΚατηγορίαΤιμήΠρομήθεια Περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Πώληση850.00 €estimations ( déductible de la commission)
Πώληση1 ~ 75000 €1600.00 €forfait pour les biens inférieur à 75000 €
Πώληση75001 ~ 100000 €2.00 %Belgium 3% + TVA - GREECE commission 2% vendeur + 2% acheteur + TVA
Πώληση100001 ~ 9999999999 €2.00 %Belgium 3% + TVA - GREECE commission 2% vendeur + 2% acheteur + TVA
Ενοικίαση1 er loyer +TVA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.