فئةالسَعرعمولة تشمل الضريبة على القيمة المضافة
بيع850.00 €estimations ( déductible de la commission)
بيع1 ~ 75000 €1500.00 €forfait pour les biens inférieur à 75000 €
بيع75001 ~ 100000 €4.00 %
بيع100001 ~ 9999999999 €3.00 %

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.